favehotel Pasar Baru Jakarta

Nama Hotel       : favehotel Pasar Baru
favehotel pasar baru jakarta

Kelas                    : 

Jumlah Kamar : 84

Tipe Kamar       : Standar

Tarif Kamar      : Mulai Rp 300 rb-an