Pondok Balebat 2 Hotel

Pondok Balebat 2Nama Hotel         : Pondok Balebat 2
Kategori                :
Jumlah Kamar   : 20
Tipe Kamar          : Deluxe, Family
Tarif Kamar         : Mulai Rp 300rb-an